ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ - ਪੰਛੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ

Pin
Send
Share
Send
Send


| ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ - ਪੰਛੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੇਟੀਡੇਇਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਣਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਬਲ ਸਿਲਵੀਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਯਿੰਗ ..

ਲੇਖ ਸਰੋਤ:

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਟੇਸੀਆ ਕੈਸਟੇਨੋਕਾਰੋਨਾਟਾ, ਚੇਸਟਨਟ-ਹੈਡਡ ਵਾਰਬਲਰ ਸੇਕੈਰਕੁਸ ਕਾਸਟਨੀਸੈਪਸ, ਕਾਲੀ-ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟਿਸਸ, ਕਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਝਾੜੀ. ਜੋਨਾਥਨ ਮਾਰਟਿਨੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਗਾਣਾ ਫੋਨ ਤੇ. ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ 302 ਅਬੂਰੀਆ 154 ਅਕਾਉਂਟੀਸ 340 ਐਕਾੰਥੀਸਿੱਟਾ 267 ਐਕਾੰਥੀਜ਼ਾ 303 ਐਕੈਂਥੋਰਹਿੰਕਸ 320 ਐਕਸੀਪਿਟਰ 146 ਐਕਰੋਸ 246 ਐਸੇਸਟਰੂਰਾ 232 ਐਕਰੀਡੋਥਰੇਸ 318. ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੰਛੀ. ਸਿਕਰਕਸ 12, ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ 8, ਲੈਪਟੋਪਾਈਸਾਈਲ 11, ਗ੍ਰੇਰੀਆ, ਏਰੀਮੋਮੇਲਾ 17, ਫੋਲੀਡੋਰਨਿਸ, ਸਿਲਵੀਟਾ 7, ਸਿਲਵੀਆ 21, ਸਕੋਟੋਸਰਕਾ 9 5 ਹੀਰੁੰਡਿਨੀਡੇ ਰਿਪਾਰੀਆ, ਹੀਰੂੰਡੋ 6. ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ। 55 65 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ: ਸਿਲਵੀਆ 19 ਸਪੀਸੀਜ਼, ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ, ਐਕਰੋਸੈਫਲਸ 18 ਸਪੀਸੀਜ਼, ਅਪਾਲੀਸ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਬਾਉਡਲੇਰੀਆ, ਬ੍ਰੈਡੀਪਟਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੀ.

ਬਿਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਯੂ.

ਯੈਲੋ ਬੇਲਿਡ ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਿਟਿਸ 黄 腹 鹟 莺 ਦਿ ਗੈਪ, ਫਰੇਜ਼ਰਜ਼ ਹਿੱਲ 福隆 港, ਡੇਰਾਹ ਹੂਲੂ ਸੇਲੰਗੋਰ 乌鲁 雪兰莪 县, ਸੇਲੈਂਗੋਰ 雪兰莪 州, ਮਲੇਸ਼ੀਆ. ਸਪੈਰੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਪਰਕ੍ਰੀਸਿਟੀਸ: ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਟਿਸ - ਡੱਡੀ. ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ ਆਰਕਾਈਵ BVI: ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ. ਫਲਾਈਕੈਟ ਐਲਬੋਗੂਲਰਿਸ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਗਲ਼ੇ ਚਿੱਟੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਰ.ਐੱਫ. ਫਲਾਈਕੈਟ ਅਲਬੋਗੂਲਰਿਸ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਗਲੇ ਚਿੱਟੇ. ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ. ਜਾਨਵਰ.

ਸਿਸਟਮਸੈਟਿਕਸ ਫੈਮਿਲੀ: ਛੋਟੇ-ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਵਾਰਬਲਰ.

ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕੇਲੀਆ ਅਤੇ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ. ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮਲਟੀਟਰਨ. ਪਰਿਵਾਰ: ਸੀਟੀਡੀਆ ਸ਼ਾਰਟ-ਵਿੰਗਡ ਵਾਰਬਲਰ, ਸੇਟੀਡਿਡਜ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀ: ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਜੀਨਸ: ਸੇਤੀਆ ਬ੍ਰਾਡ-ਟੇਲਡ ਵਾਰਬਲਰਜ, ਜਾਂ ਬਰੌਡ-ਪੂਛਲ ਵਾਰਬਲਰ.

ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੋਇਲ.

ਲਾਲ-ਚੀਕਡ ਪੇਂਟਡ ਵਾਰਬਲਰ - ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਐਲਬੋਗੂਲਰਿਸ. ਯਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਦਾ 1937 ਫਲੱਫ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸਿਲ. ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੇਟੀਡੇਇਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਣਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਬਲ ਸਿਲਵੀਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਚਿਫਾਫ ਲਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਨਾਮ ਸੈਕਰਕਸ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਬਲਰ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ.

ਯੈਲੋ-ਬੇਲਡ ਵਾਰਬਲਰ. ਪੀਲਾ-ਧੜਕਿਆ ਵਾਰਬਲਰ. ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਸ. ਮਾਰਸ਼ ਲੰਬੇ-ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਵਾਰਬਲਰ ਵਾਰਬਲਰ. ਦਲਦਲ ਲੰਬੇ-ਪੂਛ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਹੋਡਜੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ. ਵਾਰਬਲਰ ਸੇਕਸਰਕਸ ਕਾਸਟੈਨਿਸੇਪਸ ਲਾਲ-ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਅਲਬੋੋਗੂਲਰਿਸ ਪੀਲੇ-ਬੇਲੇਡ ਵਾਰਬਲਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਲੈਕ-ਹੈਡਡ ਵਾਰਬਲਰ. ਸਿਲਵੀਡੇ ਲਾਈਫਟੈਲਗ. ਸੇਗੁਇੰਟਸ ਸਪੈਸੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਐਲਬੋਗੂਲਰਿਸ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟਿਸਪਸ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਰੀ ਹੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚੂਚੇ ਦੀ ਜੀਵਾਣੂ ਲਾਲ-ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਬਲਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਅਲਬੋੋਗੂਲਰਿਸ ਯੈਲੋ-ਬੈਲਿਡ ਵਾਰਬਲਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਸ ਬਲੈਕ-ਹੈਡਡ ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ. ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੋਜ:. ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਐਲਬੋਗੂਲਰਿਸ ਰੋਸਟਵੈਂਜੈਨ ਲੌਬਸੈਂਜਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟਿਸਪਸ ਸ਼ੀਫੇਰਕੋਪਫ ਲੌਬਸੈਂਜਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਿਸ ਬਾਂਬੂਸਲਾਬਸੈਨਜਰ.

ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ. ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਕੀ ਹੈ.

ਬਰਡ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਲੈਕ-ਫੇਸਡ ਪੇਂਟਡ ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟਿਸਪਸ fbe6b8bc2b9969e75eb1ec5f645ee433. ਪੀਡੀਐਫ 4.32 ਐਮਬੀ. ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚੂਚੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਫੋਂਟ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਅਲਬੋਗੂਲਰਿਸ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਸ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਜੀਨਸ: ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ. ਜੀਨਸ. Uf 面 鶯 的 鳴叫 ਰੁਫਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਰਬਲਰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਰਬਲਰ ਬਲੈਕ ਫੇਲਡ ਵਾਰਬਲਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟਿਸਪਸ. ਚਿੱਟਾ ਗਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਸਾ-ਠੋਕ।

ਲੰਬੇ-ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਰੈਸਮੇਕਰ ਪੰਛੀ ਫੈਸਟੀਸਟਾ ਐਨੀਮਲ ਰੀਡਰ.

ਐਲਏਟੀ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਅਲਬੋੋਗੂਲਰਿਸ ਹਰਸਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੂਰ. 2. RUS ਲਾਲ-ਚੀਕਡ ਪੇਂਟਡ ਵਾਰਬਲਰ f. 3. ENG ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਾਈਕੈਚਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ. ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੋਕੀ 2. ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ. ਜੀਨਸ ਅਚੇਤੌਪਸ ਜੀਨਸ ਅਕਾਈਟੌਪਸ ਫੋਟੋ ਅਚੇਤੋਪਸ. ਜੀਨਸ ਟਰੂ ਵਾਰਬਲਰਜ਼ ਵਾਰਬਲਰਸ ਜੀਨਸ ਟੂ ਵੂਬਲਰਜ਼ ਵਾਰਬਲਰਜ਼ ਫੋਟੋ.

ਐਂਬੇਰੀਜ਼ਾ ਇਲੈਗਨਜ਼ ਯੈਲੋ ਥ੍ਰੋਏਟਿਡ ਬੈਨਿੰਗ ਸਟਾਕ.

ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚੂਚੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲਡ ਹਨ. ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਐਲਬੋੋਗੂਲਰਿਸ. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੰਕ 2013 ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਨੀਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਰਨਲ. ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸੁਪਰਕਸੀਨਿਟਿਸ - ਪੀਲੇ-ਬੇਲੇ ਮੱਛਰ. ਓ. ਓ ਫੈਮਲੀ ਵਾਰਬਲਰ - ਫਾਈਲੋਸਕੋਪੀਡੀ. 330. ਫਿਲਲੋਸਕੋਪਸ ਫਸਕੈਟਸ - ਬ੍ਰਾ Brownਨ ਵਾਰਬਲਰ. ਸੀ. Femaleਰਤ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਡੱਡੂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵਿੰਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਕਸਰਕਸ 10 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ. 3 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੇਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟੇਸੀਆ 3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈਬਰਨੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲ੍ਹਣੇ.

ਬ੍ਰੌਡ-ਬਿਲਡ ਵਾਰਬਲਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ.

ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟੀਸੈਪਸ, ਕਾਲੀ-ਚਿਹਰਾ ਝਾੜੀ ਗੈਰਲੌਕਸ ਐਫੀਨੀਸ, ਲਾਲ-ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਝਾੜੀ ਗੈਰਲੈਕਸ ਏਰੀਥਰੋਸਫਾਲਸ,. ਪਰਿਵਾਰ Family 43. ਸਿਲਵੀਡੀਆ ਗੋਰੇ ਗਲੇ 1974 ਕਰਤਾਸ਼ੇਵ ਐਨ ਐਨ. ਲਾਲ-ਚੀਕਡ ਪੇਂਟਡ ਵਾਰਬਲਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਅਲਬੋਗੂਲਰਿਸ. ਜੋਨਾਥਨ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼. ਗ੍ਰੇ ਲੇਪਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਸਕ੍ਰੋਪਸ ਜੋਨਾਥਨ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ. ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ. ਅੰਤਰਾਲ: 1:17. ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੀ 200 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ. ਸੱਜਾ: ਲਾਲ-ਚੀਲਡ ਪੇਂਟਡ ਵਾਰਬਲਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਐਲਬੋਗੂਲਰਿਸ ਦਾ ਗਾਉਣਾ. ਹਰੇਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ, ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਇਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ. ਨੇਪਾਲ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ.

ਬਲੈਕ-ਹੈਡਡ ਵਾਰਬਲਰ ਐਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸ਼ਿਸਟਿਸਟੀਪਸ ਬ੍ਰੌਡ-ਬਿਲਡ ਵਾਰਬਲਰ ਟਿਕਕੇਲੀਆ ਹਡਸੋਨੀ ਮਾਰਸ਼ ਲੰਬੇ-ਪੂਛੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਬਲਰ ਮੇਗਲੁਰਸ ਪੈਲਸਟਰਿਸ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਓਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵਾਦੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ: 2 ਅਗਸਤ 2019 ਬਰਡ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ. ਲੰਬੇ-ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਰੈਸਮੇਕਰ ਅਬਰੋਸਕੋਪਸ ਸਕਿਸਟਿਸਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀ. ਲੰਬੇ-ਬਿਲ ਵਾਲੇ ਡਰੈਸਮੇਕਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਲੰਬੇ-ਬਿਲ ਵਾਲੇ ਡਰੈਸਮੇਕਰ.

Pin
Send
Share
Send
Send