ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਕੈਲਮੋਨਸਟਸ ਸਟਿਰਲਿੰਗਲੀ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਲੈਸ Cistolidae ਸੋਂਟ ਓਨ ਫੈਮਿਲ ਡੀ ਪੇਸਰੇਓਕਸ ਕਿਉ ਸਮਝੋ 28 ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 160 ਐਸਪੇਸ ਡੀ'ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀ ਰੀਫਰੇਂਸ ਡੂ ਕੋਂਗਰੀ ਓਰਨੀਥੋਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ.

ਲਿਸਤ ਡੇਸ ਸ਼ੈਲੀਆਂ

ਡੀ'ਪ੍ਰਿਸ ਲਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀ ਰੈਫਰੇਂਸ ਡੂ ਕੋਂਗਰੀਜ਼ ਓਰਨੀਥੋਲਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ:

 • ਅਪਾਲੀਸ
 • ਆਰਟਿਸੋਰਨਿਸ
 • ਬਾਥਮੋਰਸਕਸ
 • ਕੈਲਮੋਨੈਸਟਸ
 • ਕੈਮਰੋਪਟੇਰਾ
 • ਸਿਸਟੋਲਾ
 • ਡ੍ਰਾਈਮੋਸੀਚਲਾ
 • ਐਮੀਨੀਆ
 • ਐਰੇਮੇਲੋਲਾ
 • ਯੂਰਪੀਟੀਲਾ
 • ਹੇਲੀਓਲੇਇਸ
 • ਹਾਈਪਰਗਰਸ
 • ਇੰਕਾਣਾ
 • ਮੈਲਕੋਰਸ
 • ਨੋਮਿਕਸਿਸ
 • ਓਰੀਓਲਾਇਸ
 • ਓਰੀਓਫਿਲਾਇਸ
 • ਆਰਥੋਟੋਮਸ
 • ਫ੍ਰੈਗਮਸੀਆ
 • ਫਾਈਲੋਲਾਇਸ
 • ਪੋਲੀਓਲਾਇਸ
 • ਪ੍ਰਿੰਸੀਆ
 • ਸੀਸਪੋਮਾਈਕਟਰ
 • ਸਕਿਸਟੋਲਾਇਸ
 • ਸਕੋਟੋਸਰਕਾ
 • ਸਪਿਲੋਪਟੀਲਾ
 • ਉਰਲਾਇਸ
 • ਯੂਓਰਿਹਪਿਸ

Liste des esp eces

ਡੀ'ਪ੍ਰਿਸ ਲਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀ ਰੀਫਰੇਂਸ (ਵਰਜ਼ਨ 2.5, 2010) ਡੂ ਕੋਂਗਰਸ ਓਰਨੀਥੋਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਆਰਡਰ ਫਾਈਲੋਗਨੀਕ):

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:

ਸਟਰਲਿੰਗਬਿੰਡਸੈਨਜਰ - ਸਟਰਲਿੰਗੋ ਕਰਿਏਟੈਟੀਨਿ ਡਿਵੈਨਬਲਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਾਈਟਸ ਜੂਲੋਗਿਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਕੈਲਮੋਨਸਟਸ ਸਟਾਈਲਰਿੰਗ ਐਂਗਲ. ਸਟੀਰਲਿੰਗ s Wren warbler vok. ਸਟੀਅਰਲਿੰਗਬਿੰਡਸੈਂਜਰ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਕੈਮਰੋਪਟਰੇ ਡੀ ਸਟੀਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਕ੍ਰੂਗੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ - ਕ੍ਰੂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਵਿਧੀ: ਸੈਡਾਫ੍ਰਿਕਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲੈਂਜ… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਕਰੂਗਰ-ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ - ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਕੈਟੀਗਿਰੀ II ਲੈੱਗ: ਸੈਡਾਫ੍ਰਿਕਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਸ਼ ਲੈਗੇ… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਕਰੂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ - ਕ੍ਰੂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਵਿਧੀ: ਸੈਡਾਫ੍ਰਿਕਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲੈਂਜ… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਕ੍ਰੂਗਰਪਾਰਕ - ਕ੍ਰੂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਵਿਧੀ: ਸੈਡਾਫ੍ਰਿਕਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲੈਂਜ… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਕ੍ਰੇਜਰਪਾਰਕ - ਕ੍ਰੂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਵਿਧੀ: ਸੈਡਾਫ੍ਰਿਕਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲੈਂਜ… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਓਲੀਫੈਂਟਸ - ਕ੍ਰੂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਵਿਧੀ: ਸੈਡਾਫ੍ਰਿਕਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲੈਂਜ… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਲੀਸਟ ਡੇਰ ਵਰਬੇਲਟੀਅਰਾਰਟੀਨ ਡੇਸ ਕ੍ਰੂਗਰ-ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕਸ - ਡੇਰ ਕ੍ਰੇਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲਪਾਰਕ ਬੇਹਰਬਰਟ 147 ਸੌਗੇਟੀਅਰਾਰਟੀਨ, 492 ਵੋਗੇਲਾਰਟਨ, 118 ਆਰਟੇਨ ਵਾਨ ਰਿਪਟੀਲੀਅਨ, 34 ਐਂਫਿਬੀਏਨਾਰਟੇਨ ਐਂਡ 49 ਆਰਟੇਨ ਵਾਨ ਸਾਵੇਸਰਫਿਸ਼ਿਨ. Inhaltsverzeichnes 1 S 1ugetiere 2 V 3gel 3 Reptilien (Auswahl) 4… ਡਿutsਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਕੈਲਮੋਨੈਸਟਸ ਸਟਿਰਲਿੰਗਿ - ਸਟਰਲਿੰਗੋ ਕਰਿਏਟੈਟੀਨਿ ਡਿਵੈਨਬਲਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਾਈਟਸ ਜੂਲੋਗਿਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਕੈਲਮੋਨਸਟਸ ਸਟਾਈਲਰਿੰਗ ਐਂਗਲ. ਸਟੀਰਲਿੰਗ s Wren warbler vok. ਸਟੀਅਰਲਿੰਗਬਿੰਡਸੈਂਜਰ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਕੈਮਰੋਪਟਰੇ ਡੀ ਸਟੀਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਰਿਆਇਈ: ਪਲੇਟੈਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ……

ਸਟੀਅਰਲਿੰਗਜ਼ ਵੈਨ-ਵਾਰਬਲਰ - ਸਟਰਲਿੰਗੋ ਕਰਿਏਟੈਟੀਨਿ ਡਿਵੈਨਬਲਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਾਈਟਸ ਜੂਲੋਗਿਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਕੈਲਮੋਨਸਟਸ ਸਟਾਈਲਰਿੰਗ ਐਂਗਲ. ਸਟੀਰਲਿੰਗ s Wren warbler vok. ਸਟੀਅਰਲਿੰਗਬਿੰਡਸੈਂਜਰ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਕੈਮਰੋਪਟਰੇ ਡੀ ਸਟੀਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਸਟਰਲਿੰਗੋ ਕਰਿਏਟੈਟੀਨੀ ਦੇਵਿਨਬਲਸė - ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਕੈਲਮੋਨਸਟਸ ਸਟਾਈਲਰਿੰਗ ਐਂਗਲ. ਸਟੀਰਲਿੰਗ s Wren warbler vok. ਸਟੀਅਰਲਿੰਗਬਿੰਡਸੈਂਜਰ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਕੈਮਰੋਪਟਰੇ ਡੀ ਸਟੀਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਰਿਆਇਈ: ਪਲੇਟੈਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਰਾਇਬੋਸਿਓਸ ਕਰਿਟੀਟਾਇਨਿਸ ਡਿਵੈਨਬਲਸਸ… ਪਾਕਿਸੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ųਡੀਓਨਸ

Pin
Send
Share
Send
Send