ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਸਲੇਟੀ ਸਰਪੋਫਗਸ / ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਕ्यूट ਬਰਡ ਟੋਰੈਂਟ ਟਾਇਰਨੁਲੇਟ, ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ, ਮੱਛਰ ਗਾਰਡਰਿਓਸ

ਕ्यूट ਬਰਡ ਟੋਰੈਂਟ ਟਾਇਰਨੁਲੇਟ, ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ, ਮੱਛਰ ਗਾਰਡਰਿਓਸ

ਕ्यूट ਬਰਡ ਟੋਰੈਂਟ ਟਾਇਰਨੁਲੇਟ, ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ, ਮੱਛਰ ਗਾਰਡਰਿਓਸ

ਕ्यूट ਬਰਡ ਟੋਰੈਂਟ ਟਾਇਰਨੁਲੇਟ, ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ, ਮੱਛਰ ਗਾਰਡਰਿਓਸ

ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਰੋਚਾ ਵਿਚ ਕੈਮਿਨੋ ਡੈਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਛੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਤਾਰਨੋਸੌਰਸ ਸੇਰਫੀਮਾ ਇਕ ਤਾਰ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਸਰਪੋਫੇਜ. ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕ੍ਰੇਸਟਡ ਸਰਪੋਫੇਜ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਬਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵਿਲੀਲੋਟ, 1817 ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਗ੍ਰੀਸਿਕੈਪੀਲਾ ਸਟ੍ਰਨੇਕ, 2007 ਗ੍ਰੇ ਸੇਰਫੋਫਗਸ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ ਤਸਚੁੜੀ, 1844 ਪੀ.

ਸਰੋਫਾਗੌਸ

  • ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕ੍ਰੀਸਟਡ ਸਰਪੋਫਾਗਸ ਸੇਰਫੋਫਗਾ ਸਬਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵੀਲੋਟ, 1817
  • ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਗ੍ਰੀਸਿਕੈਪੀਲਾ ਸਟ੍ਰਨੇਕ, 2007
  • ਸਲੇਟੀ ਸਰਪੋਫਗਸ ਸਰਪੋਫਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ ਤਸਚੁਦੀ, 1844
  • ਰਿਵਰ ਸਰਪੋਫੇਜ ਸੇਰੋਫਾਗਾ ਹਾਈਪੋਲੀucਕਾ ਪੀ ਐਲ ਐਲ ਸਕਲੇਟਰ ਐਟ ਸੈਲਵਿਨ, 1866
  • ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬੇਲਿਡ ਸਰਪੋਫਗਸ ਸੇਰਫੋਫਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਲੈਪਸਚ, 1893
  • ਡਸਕੀ ਸਰਪੋਫਗਸ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਨਿਗਰਿਕਸ ਵੀਅਲੋਟ, 1817
  • ਗੋਲਡਨ ਸਟਰੈਪਸ ਸਤਰਾਪਾ ਸਟ੍ਰਿਕਲੈਂਡ, 1844 ਫੋਬੀ ਸਯੋਰਨਿਸ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, 1854 ਸੇਰੋਫੈਗਸ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਗੋਲਡ, 1839 ਸਿਰੀਸਟਸ ਕੈਬਨਿਸ ਐਟ ਹੀਨ, 1859 ਕੈਲੰਡਰਿਟਸ

ਲੇਖ ਸਰੋਤ:

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ੁਲਮ

ਸਤਰਾਪਾ ਸਟ੍ਰਿਕਲੈਂਡ, 1844 ਫੋਬੀ ਸਯੋਰਨਿਸ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, 1854 ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਗੋਲਡ, 1839 ਸਿਰੀਸਿਸਟਸ ਕੈਬਨਿਸ ਐਟ ਹੀਨ,. ਜ਼ਾਲਮ ² ਅਕਾਦਮਿਕ ..ru. ਜੀਨਸ ਸਰਪੋਫਗੀ ਸਰਪੋਫਗਾ. ਜੀਨਸ ਸਿਰੀਸਟਾ ਸਰਸਿਸਟਸ. ਜੀਨਸ ਕੈਲੰਡਰਾਈਟ ਸਟਿਗਮਾਟੁਰਾ. ਜੀਨਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਲੇਗੈਟਸ. ਰਾਡ ਸੁਰੀਰੀ ਸੁਰੀਰੀ. ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ, ਭੋਜਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ. ਸਰਪੋਫਗਸ: ਕੇਲਾ ਸਰਪੋਫਗਸ - ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਅਰਗੁਆਏ ਸੇਰਪੁਲਾ: ਸੇਰਪੁਲਾ - ਸਰਪੁਲਾ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ birds ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਲੀਸਾ YAVIKS ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ. ਸਲੇਟੀ ਸਰਪੋਫਾਗਸ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ ਸਰਪੋਫੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਡ ਰਹੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ ਹੈ. ਸੇਰਫੋਫੇਜ ਸਰਪੋਫੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਲੇਟੀ-ਚੱਕਦਾਰ ਬਾਂਡਿੰਗ ਜਾਨਵਰ ਸੇਰੋਫੈਗਸ ਹੂਪੋ ਜਾਨਵਰ ਸੇਰਫੋਫੌਗਸ ਜਾਨਵਰ ਸਲੇਟੀ ਪਾਰਟੇਜਸ ਜਾਨਵਰ ਸਲੇਟੀ ਤੋਤਾ ਜਾਨਵਰ.

ਸਰਪੋਫੇਜ. ਸਰਪੋਫੀਗੀ.ਮੋਡਾ ਕੀ ਹੈ.

ਨਦੀ ਸਰਪੋਫਾਗਸ ਅਪਿਨਿਸ ਸਰਪੋਫਾਗਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸਰਟਿਸ ਜ਼ੂਲੋਜੀਜਾ ਵਰਦਿਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨਿਸ: ਬਹੁਤ. ਸਰਪੋਫਗਾ ਹਾਈਪੋਲੀucਕਾ ਐਂਗਲ. ਨਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੋਕ. ਉਫੇਰਕਲੇਇੰਟੈਰਨ. ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸਰਪੋਫਗਸ ਨਦੀ. ਜੀਨਸ ਸੇਰਮੋ ਫਾਗੀ ਜੀਨਸ ਸੇਰਫੋਫਗੀ ਫੋਟੋ ਸੇਰੋਫਾਗਾ. ਰਾਡ ਸਿਰੀਸਟਾ ਰੋਡ ਸਿਰੀਸਟਾ ਫੋਟੋ ਜੀਨਸ ਕੈਲੰਡਰਾਈਟ ਜੀਨਸ ਕੈਲੰਡਰਾਈਟ ਫੋਟੋ ਸਟਿਗਮੇਟੁਰਾ. ਅੱਖਰ C ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਸਰੋਫਾਗਸ ਲੈਟ. ਸੇਰਫੋਗਾ ਟਾਇਰਾਨੋਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸਗੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜੀਵ ਹੈ. ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਗ੍ਰੇ ਸੇਰਫੋਫੇਜ ਸੇਰਮੋਫਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ ਤਸਚੁੜੀ, 1844. ਗ੍ਰੇ ਸੇਰਫੋਫਗਸ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ ਬਰਡ. ਸਿਕਲ-ਸ਼ੇਪ ਕੈਰੇਪੇਸ ਸਿਕਲਬੀਕ ਸਕਲ-ਬਿਲਡ ਵਾੰਗ ਸਿਕਲੀਵਿੰਗ ਸਕਲ-ਵਿੰਗਡ ਕੀੜਾ, ਸੀਕਲ-ਵਿੰਗਡ ਕੀੜਾ, ਸਰਪੋਫਾਗਸ ਸਰਪੂਲਿਡ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ਾਰਕਸ. ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ ਆਰਕਾਈਵ BVI: ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ. ਸਲੇਟੀ ਸਰਪੋਫਗਸ ਸਰਪੋਫਾਗਾ ਸਿਨੇਰੀਆ. 2009 08 17. ਆਰਡਰ ਪਾਸਸੀਓਰਫਾਰਮਜ਼ ਪੈਸਰੀਫੋਰਮਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਟਾਇਰਨਸ ਫਲਾਈਕਚਰਸ ਟਾਇਰਨੀਡੇ.

ਸੀ. ਵੀ. ਲਾਂਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਟ.

ਸੈਰਫੋਗੇਜ - ਸਰਪੋਫਾਗਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜੀਵ. ਸਰਪੂਲਿਡਸ - ਸੇਰਪੁਲੀਡੇ, ਐਨੇਲਿਡਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ -. ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਫੋਬੀ ਸਯੋਰਨਿਸ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, 1854 ਸੇਰਫੋਫੌਗਸ ਸੇਰਫੋਗਾਗਾ ਗੋਲਡ, 1839 ਸਿਰੀਸਟਸ ਸਿਰੀਸਟੀਸ ਕੈਬਨਿਸ ਐਟ ਹੀਨ, 1859 ਸਟਿਗਮੇਟੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰਾਈਟਸ.

ਪਾਲੀਂਡਰੋਮਜ਼ ਵੀਐਲ ਲੈਂਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਟ.

ਹਾਈਪੋਲੀਕਾ ਪੀ ਐਲ ਕਲੇਟਰ ਐਟ ਸੈਲਵਿਨ, 1866 ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬੇਲਡ ਸਰਪੋਫੇਜ ਸਰਪੋਫਾਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਲੈਪਸਚ, 1893 ਡਾਰਕ ਸਰਪੋਫੇਜ ਸੇਰਫੋਗਾ ਨਿਗ੍ਰੀਕਨਸ ਵੀਲੀਓਟ,. ਇਗਫੋਪਰੇਸ ਸੇਰਫੋਫੇਜ ਇਗਾਫੋਰਡਨਾ ਐਂਡਰੋਫੇਜਜ਼ ਇਗਾਫੋਗਸ ਮੈਕਰੋਫੇਜਜ਼ ਇਗਾਫੋਰਕੇਨ ਨੇਕਰੋਫੇਜਜ਼ ਇਗਾਫੋਰਸੀਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੇਜਜ਼ ਇਗਫੋਰਕੁਮ ਕੋਪ੍ਰੋਫੇਜਸ ਇਗਾਜ਼ਬੋਲਿਆਬ.

ਪਿਨੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ logਨਲਾਈਨ ਤਰਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਚੈਕਰ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਹੈ. ਖੇਡ ਕਲਪਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!

Pin
Send
Share
Send
Send