ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਫੁਲਵਾ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ.

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਵਾਦ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਰੁੱਖ ਦਾ ਬਤਖ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2014-11-14
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 5
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਭਰਪੂਰ ਸੀਟੀ ਡਕ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2014-11-14
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 5
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਪੈਟੋ ਆਰਬਰੋਕੋਲਾ ਫੁਲਵੋ

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2017-04-06
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 7
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2014-11-18
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਫੁਲਵੇਸ ਵੈਨ ("ਸਿੰਨੀਸਰਥੀਆ ਫੁਲਵਾ") ਟਰੋਗਲੋਡੀਟੀਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਫੁਲਵਾ ma uma espécie de ave da fascília Troglodytidae.

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2016-03-03
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ HTML ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾ harvestੀ ਦਾ ਮਾ mouseਸ ("ਰੀਥਰੋਡੋਂਟੋਮਿਸ ਫੁਲਵੇਸੈਂਸ") ਮਰੀਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਰੀਥਰੋਡੌਨੋਮਾਈਸ ਫੁਲਵੇਸਨਜ਼ é ਉਮਾ ਐੱਸਪੀਸੀ ਡੀ ਰੋਡਰ ਡਾ ਫੈਮਾਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀਡੀਆ.

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2016-03-03
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ HTML ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਫੁਲਵਾਇਸ ਸ਼੍ਰੀਕ-ਟੈਂਜਰ ("ਲੈਨਿਓ ਫੁਲਵਸ") ਥ੍ਰੌਪੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਇੱਕ ਪਪੀਰਾ-ਪਰਦਾ ("ਲੈਨਿਓ ਫੁੱਲਵਸ") ma uma espécie de ave da fíllia fringillidae.

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2016-03-03
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ HTML ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਫੁਲਵੇਸ-ਬੇਲਡ ਚੜਾਈ ਚੂਹਾ (ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਫੁਲਵੀਵੈਂਟਰ) ਕ੍ਰਾਈਸਟੀਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਟਾਇਲੋਮਿਸ ਫੁਲਵੀਵੈਂਟਰ é ਉਮਾ ਐੱਸਪੀਸੀ ਡੀ ਰੋਡਰ ਡਾ ਫੈਮਾਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀਡੀਆ.

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2016-03-03
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਫੁਲਵੇਸ-ਚਿਨਡ ਨੂਨਲੇਟ ("ਨੋਨੋਲਾ ਸਕੈਲੇਟਰੀ") ਬੁੱਕੋਨੀਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਫਬਰਡ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਨਾਨਨੁਲਾ ਸਕਲੈਟਰੀ é uma espécie de ave da damília Bucconidae.

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2016-03-03
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ HTML ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਉਹ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਕ ਐਸਿਡ, ਹਿ humਮਸ ਐਸਿਡ, ਹੁਮਿਨਾ ਜੋ ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਸਾਓ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੁíਮਿਕੋਸ, ਕੁਆਰ ਡਾਈਜ਼ਰ áਸਿਡੋਸ ਫਲਵੀਡੋਸ, áਸੀਡੋ ਹਿਮਿਕੋ ਈ ਹਿਮਿਨਾ ਕਯੂਮ âਮ ਸਬਸਟੈਂਸੀਆ ਕੁíਮਿਕਾ ਕਿã ਨੋ ਏਸੋ ਬੇਮ ਪੱਕਾ.

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2018-02-13
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: * ਚਿਪਾਨ ਚੜਾਈ ਚੂਹਾ ("ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਬੁਲੇਰਿਸ") * ਫੁਲਵਾਸ-ਬੇਲਡ ਚੂਹਾ ਚੂਹਾ ("ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਫੁਲਵੀਵੈਂਟਰ") * ਮੀਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ("ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਮਿਰਾਇ") * ਪੀਟਰਜ਼ ਦੀ ਚੜਾਈ ਚੂਹਾ ਚੜਾਈ ਚੂਹਾ ("ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਪੈਨਾਮੇਨਸਿਸ") * ਤੁੰਬਾਲਾ ਚੜਾਈ ਚੂਹਾ ("ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਟੁੰਬਲਨੇਸਿਸ") * ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਚੜਾਈ ਚੂਹਾ ("ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਵਾਟਸੋਨੀ") == ਹਵਾਲੇ ==

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

== ਐਸਪੈਕਸੀਜ == * "ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਬੁਲੇਰਿਸ" ਮੈਰੀਅਮ, 1901 * "ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਫੁਲਵੀਵੈਂਟਰ" ਐਂਥਨੀ, 1916 * "ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਮੀਰਾ" ਥੌਮਸ, 1899 * "ਟਾਇਲੋਮੀਜ਼ ਨੂਡੀਕਾudਡਸ" (ਪੀਟਰਜ਼, 1866) * "ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਪੈਨਮੇਨਸਿਸ" (ਗ੍ਰੇ, 1873) * "ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਟੁੰਬਲੇਨੇਸਿਸ" ਮੈਰੀਅਮ, 1901 * "ਟਾਈਲੋਮਿਸ ਵਾਟਸੋਨੀ" ਥੌਮਸ, 1899 == ਰੈਫਰੈਂਸੀਅਸ == * ਮਸਸਰ, ਜੀ.ਜੀ., ਕਾਰਲੇਟਨ, ਐਮਡੀ "ਸੁਪਰਫੈਮਿਲੀ ਮੂਰੋਇਡੀਆ".

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2016-03-03
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 1
ਗੁਣ:
ਸਰੋਤ: ਆਈ.ਈ.ਟੀ.
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ HTML ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ - ਓਲਿਵਾਸਸੈਨਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਿੰਗਡਮ: ਐਨੀਮਲਿਆ ... ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ - ਕਾਟੋਨਿਨੀਸ ਕੈਰਿਟੀਅਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਰਸ ਚੇਸਟਨਟ ਵੈਨ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟੈਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਕਰੀਏਟਾਈਟੀਨੀਆਈ ਸਿਓਰੇਸਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਐਂਡਿ ਕੈਟੋਨਿਨ ਕੈਰੀਟਾਈਟ ਸਿਓਰੇਸਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਮਾਓਜੀ …… ਪਾਉਕੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਅਨਿਰੂਫਾ - ਰਫੂਸ ਵੈਨ ... ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਐਸਪੇਅੋਲ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਫੁਲਵਾ - mažoji kaštoninė karietaitė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਫੁਲਵਾ ਐਂਗਲ. ਪੂਰਨ wren vok. ਸੈਡਲਿਸਰ ਸੇਪੀਆਜ਼ਾöਂਕੂਨਿਗ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਟ੍ਰੋਗਲੋਡਿਏਟ ਫਾੱਵ, ਐਮ ਰਿਆਈਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਕੈਟੀਨੋਨੀਸ ਕੈਰਿਏਟਾਇਟਸ… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਓਲਿਵੈਸਸੈਂਸ - poarpo kaštoninė karietaitė statusas T sris zoologija | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਓਲਿਵਾਸੈਸਨ ਐਂਗਲ. ਤਿੱਖੀ s wren vok. ਨੌਰਡਲਿਸ਼ੇਰ ਸੇਪੀਆਜ਼ੂਨਕੁਨੀਗ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਟ੍ਰੋਗਲੋਡਿਏਟ ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਐਮ ਰਿਆਇਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਕੈਟੀਨੋਨੀਸ ਕੈਰਿਏਟਾਇਟਸ… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਸਿੰਨੀਸਰਥੀਆ ਪੇਰੂਆਣਾ - ਪੇਰੂਵਿਨ ਕੈਟੋਨੀਨੀ ਕੈਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਪੇਰੂਆਨਾ ਐਂਗਲ. ਪੇਰੂਵੀਅਨ ਵੈਨ ਵੋਕ. ਸੇਪੀਆਜ਼ਾੰਕਨੀਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਪੇਰੂਵੀਅਨ ਚੈਸਟਨਟ ਵੈਨ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਟ੍ਰੋਗਲੋਡਿਏਟ ਬਰਨ, ਐਮ ਰਿਆਈਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਅਨਿਰੂਫਾ - andinė kaštoninė karietaitė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਅਨਿਰੂਫਾ ਐਂਗਲ. rufous wren vok. ਆਈਨਫਾਰਬ ਜ਼ੂਨਕਨੀਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਐਂਡੀਅਨ ਚੈਸਟਨਟ ਵੈਨ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਟ੍ਰੋਗਲੋਡੀਟ ਰਾ rouਕਸ, ਐਮ ਰਿਆਇਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਵੈਨ - ਟੈਕਸੋਬੌਕਸ ਨਾਮ = Wrens ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ = 240px ਚਿੱਤਰ ਕੈਪਸ਼ਨ = ਵਿੰਟਰ Wren (Troglodytes troglodytes) ਰੈਗਨਮ = ਐਨੀਮਲਿਆ ਫਾਈਲਮ = Chordata ਕਲਾਸ = Aves ordo = Passeriformes subordo = Passeri familia = Troglodytidae familia ਅਥਾਰਟੀ = ਸਵੈਨਸਨ, 1832 ……

ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਨ - ਸੰਭਾਲ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ (ਆਈਯੂਸੀਐਨ 3.1) ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਿੰਗਡਮ ... ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਸ਼ਾਰਪਜ਼ ਵੈਨ - ਟੈਕਸੋਬੌਕਸ ਨਾਮ = ਤਿੱਖੇ s Wren ਸਥਿਤੀ = LC | ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ = ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ ..1. reg ਰੈਗਨਮ = ਐਨੀਮਲਿਆ ਫਾਈਲਿਮ = ਕੋਰਡਾਟਾ ਕਲਾਸ = ਐਵੇਸ ਓਰਡੋ = ਪਾਸਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਫੈਮਿਲਿਆ = ਟ੍ਰੋਗਲੋਡੀਟਾਈਡੇ ਜੀਨਸ = ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ = ਸੀ ਓਲੀਵਾਸੈਂਸ ਬਿਨੋਮਿਅਲ = ਸਿਨੀਸਰਥੀਆ ਓਲੀਵਾਸੈਸਨ …… ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਪੇਰੂਵੀਅਨ ਵੈਨ - ਸੰਭਾਲ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ (ਆਈਯੂਸੀਐਨ 3.1) ... ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

Pin
Send
Share
Send
Send